Nieuwsbrief

Beste Vrienden van het Lambotte Museum,

 

Een jaar is verlopen sedert jullie de vorige Nieuwsbrief ontvangen hebben. Een jaar vol geschiedenis, vol emoties, vol onverwachte gebeurtenissen, niet het minst door corona, dat ons met een eerste ‘lockdown’ opzadelde, waardoor we in ‘ons kot’ bleven; vervolgens een tweede, waardoor we noodgedwongen weer binnen moesten zitten, en tenslotte  nog een derde! Het lijkt voorlopig niet op te houden.

En toch…

En toch heeft het Lambotte niet stil gezeten tijdens heel deze periode. Wel integendeel!

Na ons jubileumjaar 2019, waarin we ons 10-jarig bestaan als toegankelijk museum met luister hebben gevierd, werd het tijd om in 2020 nieuwe bakens uit te zetten en nieuwe initiatieven te ontwikkelen. U leest er alles over in deze Nieuwsbrief.

Zoals ook in vorige jaren mochten we ons in 2020 wederom verheugen met de ontvangst van nieuwe legaten.

En dat ons Museum tot buiten het Stuivenbergziekenhuis haar vleugels heeft uit geslagen, kon zelfs Koningin Mathilde van België vaststellen.

Kortom , weer heel wat nieuws ontdekken jullie in deze Nieuwsbrief.

Ik wens jullie veel leesgenot toe.

Prof.em.Dr.R.Van Hee

Conservator Lambotte Museum.

Lees de volledige Nieuwsbrief 9