Nieuwsbrief

Beste Vrienden van het Lambotte Museum,

 Wij beleven met zijn allen ongeziene tijden. Het Museum Lambotte is voor het eerst sedert haar opening in 2009 in zaal F0 van het Stuivenberg-ziekenhuis voor onafzienbare tijd gesloten. Na haar jubileumviering in 2019 is dat een hele klap. Toch willen we in de eerste plaats in deze Nieuwbrief even terugkijken op dat lustrumjaar.  Hoe werd de vorige tentoonstelling ervaren? Welke evenementen hebben zich voorgedaan?  Is onze collectie uitgebreid?  Een aantal vragen waar we nader zullen op ingaan.

Daarnaast zijn we sedert de sluiting ook niet bij de pakken blijven zitten: er is aanzienlijk verder gewerkt aan onze inventaris van instrumenten, voorwerpen, boeken en archivalia. Ook daarover meer in deze Nieuwsbrief.

Dat het corona-virus ons in deze geglobaliseerde en hectische wereld even tot stilstand heeft gebracht , doet ons nadenken over onze manier van leven en omgaan met mekaar. Het biedt ons wat tijd om een boek te lezen, om ons te wijden aan onze hobby’s,  misschien om nieuwe ontdekkingen te doen op het gebied van de geschiedenis van de geneeskunde, enz. Dat de huidige tentoonstelling over ‘Infectieziekten en klimaat’  ons daarbij een handje helpt , is daarbij een toevallig maar welgekomen  aanleiding. Nooit tevoren werd in de afgelopen jaren zoveel over de geschiedenis van epidemieën en infecties gerapporteerd of gereflecteerd als tegenwoordig.  Ook daarover vindt U iets meer in de Nieuwsbrief.

Kortom, in tijden dat sommigen zich vervelen en snakken naar lectuur, komt deze Nieuwsbrief op een goed ogenblik.

Ik wens jullie allen veel leesgenot.

Prof.em.Dr.R.Van Hee

Conservator Lambotte Museum

Lees de volledige nieuwsbrief 8

Nieuwsbrief 8
Kleine tentoonstelling van medische instrumenten
Eerste hulppost
IJzeren long
Pestmeester
Balteau radioscopietoestel
Operatietafel Amerikaans leger WO II
"Kakkedoor"
previous arrow
next arrow
Slider