Over het het museum

Ontstaansgeschiedenis

 

De ontstaansgeschiedenis van het Museum hangt nauw samen met de oprichting van het Instituut voor de Geschiedenis van de Geneeskunde aan de Universiteit Antwerpen.

Dit Instituut werd in het leven geroepen aan de toenmalige Universitaire Instelling Antwerpen in 1992 en bekrachtigd door het Gemeenschappelijk Bureau Universiteit Antwerpen (GBUA).

In de schoot van het Instituut ontstond het idee om in Antwerpen een museum op te richten voor de Geschiedenis van de Gezondheidszorg, dat medische voorwerpen en instrumentarium zou bij mekaar brengen en ten toon stellen.

Hiertoe werd vanaf 1997 een werkgroep opgericht die de modaliteiten heirvan heeft onderzocht. Op 23.03.1998 werd tot oprichting van een ‘Vereniging voor Museaal behoud van Medisch Patrimonium in Antwerpen’ overgegaan.

Deze vereniging heeft gedurende jaren collecties geïnventariseerd en aangelegd in het Antwerpse.

Dit resulteerde in 2004 in de oprichting van een ‘Vereniging zonder Winstoogmerk’, getiteld ‘VZW Museum van de Geschiedenis van de Gezondheidszorg’ , waarvan de statuten in het Belgisch Staatsblad verschenen op 7.06.2004.

De collectie

De vzw.Museum van de Geschiedenis van de Gezondheidszorg heeft een onderkomen gevonden in één van de voormalige ronde patiëntenzalen van het ZNA-Stuivenberg.

Het Museum van de Geschiedenis van de Gezondheidszorg is eveneens  bekend als het “Lambotte Museum”. Dr. Albin Lambotte (1866-1955) was een internationaal gerenommeerd orthopedisch chirurg die tijdens zijn professionele loopbaan verbonden was aan het Stuivenberg-ziekenhuis.  Hij was een pionier in het behandelen van botbreuken en in osteosynthese. Hij ontwierp talrijke instrumenten en toestellen waarop veel hedendaagse apparatuur nog steeds geïnspireerd is.

De collecties van het Museum omvatten voorwerpen die gebruikt werden in de loop van de negentiende eeuw en de twintigste eeuw. Een aantal voorwerpen evenwel gaan terug tot de zestiende  eeuw. Alle medische specialiteiten zijn vertegenwoordigd en het opzet is om een zo volledig mogelijke collectie samen te stellen die de evolutie van de gezondheidszorg zal illustreren. Zo bv. heeft het museum een zeer uitgebreide collectie van voorwerpen gebruikt in de anesthesie, door de Vereniging van  Antwerpse Anesthesisten (VERANTARE VZW) in bruikleen gegeven. Deze collectie is momenteel één van de grootste in West-Europa. Een deel van de museumcollectie bestaat uit voorwerpen in bruikleen gegeven door het OCMW Antwerpen.

De vzw.Museum van de Geschiedenis van de Gezondheidszorg werkt samen met Erfgoedinzicht – een dienst van de Vlaamse Overheid Departement Cultuur – voor het beheer van de databank van de collectie.

Daarnaast wordt ook de geschiedenis van het verpleegkundig onderwijs rijkelijk geïllustreerd. 

De volledige collectie kan u raadplegen op www.ergoedinzicht.be .

apotheek
museum
Sylia demonstreert
Lambotte tang
IMG_0359
De ijzeren long kinderen
Buismiicroscoop ca 1910
Het toestel van Forlanini-1
Houten zitbadje
Klisteerspuit
Mobiel RX tiestel
Walton Five anesthesietoestel
Tracheotomie doos
Distilatiekolf
Radiologisch apparaat
De Kolff nier 1965
oscillograaf
previous arrow
next arrow

Wie was Albin Lambotte