Nieuwsbrief

 

Beste Vrienden van het Lambotte Museum,

Wederom is het bijna een jaar geleden sedert U onze laatste Nieuwsbrief hebt ontvangen. Tijd dus om jullie op de hoogte te houden over het reilen en zeilen in ons museum.

De tentoonstelling ‘Van aderlating tot dialyse. Een geschiedenis van nierziekten’, die ter gelegenheid van de 50-jarige viering in het ZNA-Stuivenberg van de ‘Chronische Dialyse afdeling’ werd gehouden in 2017, en verlengd is geworden tot 30 juni 2018, loopt dus op haar laatste benen. U leest hierover meer in deze Nieuwsbrief.

In het najaar zal het Museum Lambotte wederom een nieuwe tentoonstelling openen. Deze zal gewijd zijn aan de Gezondheidszorg tijdens de Eerste Wereldoorlog. U vindt er eveneens meer over in deze Nieuwsbrief.

Ook nu weer kon het Lambotte Museum zich verheugen in de ontvangst van meerdere legaten van medisch en verpleegkundig materiaal. Een bijzonder legaat betreft een aanzienlijke collectie instrumenten en voorwerpen, destijds afkomstig uit het militaire ziekenhuis ‘Astrid’ te Neder-over-Heembeek en de laatste jaren opgeslagen in het verpleegmuseum te Duffel, collectie die nu door bemiddeling van mevr.  Ria De bouver aan ons Lambotte museum werd overgedragen. Hierop wordt in deze Nieuwsbrief omstandig ingegaan.

Ook al dan niet belangrijke boekencollecties met betrekking tot de geneeskunde werden ons in de laatste jaren gelegeerd. Een bijdrage over ons archief en onze aldus ontstane ‘Oude Medische Boeken-bibliotheek’ vindt U in deze Nieuwsbrief.

Tenslotte, en last but not least, wordt u een blik in de toekomst bezorgd: wat zal er gebeuren met het Lambotte Museum na de in gebruikneming van het nieuwe ziekenhuis Cadix in Noord-Antwerpen?

Kortom, heel wat ‘lees-voer’ voor onze Vrienden van het Museum!

Ik wens U hierbij veel leesgenot toe

R. Van Hee

Conservator Lambotte Museum.

 
Lees de volledige Nieuwsbrief 6

Nieuwsbrief 5

Nieuwsbrief 4

Nieuwsbrief 3

Nieuwsbrief 2

Nieuwsbrief 1