Nieuwsbrief

Beste Vrienden van het Lambotte Museum,

Het Lambotte Museum viert dit jaar 2019 haar eerste groot jubileum. Niet alleen bestaat de ‘VZW Museum voor de Geschiedenis van de Gezondheidszorg’ reeds 15 jaar (Staatsblad van juni 2004), doch het Lambotte Museum opende precies 10 jaar geleden voor het eerst  haar deuren  met een grote tentoonstelling, gewijd aan ‘125 jaar Stuivenberg’.

Sedertdien is het Lambotte Museum uitgegroeid tot een ruim bekende en toegankelijke instelling, die zorgt voor het behoud en het valoriseren van Medisch Erfgoed in de Antwerpse regio.

De tentoonstellingszaal F0 in het Stuivenbergziekenhuis werd omgevormd tot een ruimte voor een Vaste Collectie en voor Tijdelijke Tentoonstellingen, telkens gewijd aan een specifiek thema.

Het Lambotte Museum blijft daarmee  haar oorspronkelijke statutaire missie trouw en beheert ons   medisch erfgoed, zowel in zijn algemeenheid  als in een academisch kader.

Deze Nieuwsbrief laat U wederom kennis maken  met de laatste verworvenheden van ons museum, en brengt  U op de hoogte van onze huidige en volgende tentoonstelling, alsmede van de recente aanwinsten en legaten.

Dit jubileum vormt echter meteen een gelegenheid  om te reflecteren, niet allen over de afgelopen 10 jaar , doch tevens over de toekomst.

Gezien de nakende overheveling van het acute ziekenhuis Stuivenberg naar de Cadix site, staat het Lambotte Museum voor een nieuwe uitdaging. Blijft het Museum op de huidige site, en zo ja, kan het  verder uitbreiden en zijn functie optimaliseren?

Vragen, die in deze Nieuwsbrief aan de orde komen!

Wij wensen jullie bij het lezen van deze Brief veel leesgenot.

Prof.em.Dr.R.Van Hee

Conservator Lambotte Museum.

Lees de volledige Nieuwsbrief 7

 Nieuwsbrief 6

Nieuwsbrief 5

Nieuwsbrief 4

Nieuwsbrief 3

Nieuwsbrief 2

Nieuwsbrief 1