Nieuwsbrief

Beste Vrienden en sympathisanten van het Lambotte Museum,

 

Na de bedroevende covidjaren 2020-2022, waarin ons Lambotte museum grotendeels door lockdown gesloten is gebleven, is het jaar 2023 weer een belangrijk jaar voor onze vzw ‘Museum Lambotte voor de Geschiedenis van de Gezondheidszorg’.

We zullen inderdaad in het najaar ons museum voor onbepaalde tijd moeten sluiten. De reden hiertoe zal iedereen bekend zijn: de patiënten van alle afdelingen van het Stuivenbergziekenhuis (met uitzondering van het Psychiatrisch Ziekenhuis) zullen overgebracht worden naar het gloednieuwe Cadix-ziekenhuis in Noord-Antwerpen, waarna de Stuivenbergsite zal worden gerenoveerd.

Dit heeft uiteraard zeer belangrijke consequenties voor ons Museum.  Na de oprichting ervan, bijna 20 jaar geleden, is een hernieuwd historisch overzicht van het Lambotte Museum dan ook op zijn plaats, en worden de elementen voor een succesvolle nieuwe toekomst uiteengezet: zij vormen het belangrijkste luik van deze Nieuwsbrief.

Niettegenstaande de reeds lang aangekondigde tijdelijke sluiting van het Lambotte Museum, wat op zich reeds belangrijke voorbereidingen met zich meebrengt, hebben we de afgelopen covid-jaren ook vele andere activiteiten ondernomen. Er is een traject van waardering van ons museum door externe experten doorlopen, er zijn aanzienlijk veel nieuwe aanwinsten geweest, en vooral het Museum heeft in het afgelopen jaar na de lockdown een nooit geziene toeloop van bezoekers gekend.

Van deze vele en spannende momenten vindt U in deze Nieuwsbrief een neerslag.

Het Bestuur van het Lambotte Museum wenst jullie dan ook allemaal een prettig en informatief leesmoment.

Prof. Dr. R. Van Hee

Conservator Lambotte Museum.