Privacy en disclaimer

Privacy

De vzw. Museum van de Geschiedenis van de Gezondheidszorg respecteert en beschermt de persoonsgegevens die  via diverse kanalen zijn  verzameld en opgeslagen zijn in de bestanden van de vzw. Museum van de Geschiedenis van de Gezondheidszorg. De persoonsgegevens worden enkel gebruikt om informatie te verlenen over de werking van het Museum van de Geschiedenis van de Gezondheidszorg en zullen nooit voor commerciële of andere  doeleinden doorgegeven worden aan derde partijen.

In overeenstemming  met de Europese wetgeving inzake de GDPR kan je inzage hebben  in de persoonsgegevens die  u aan de vzw. Museum van de Geschiedenis van de Gezondheidszorg bezorgt. Indien je inlichtingen wenst kan je een mail sturen naar info@museumgeneeskunde.be.

Disclaimer

De uitgever van deze website is: Museum van de Geschiedenis van de Gezondheidszorg vzw. Lange Beeldekensstraat 267  te 2060 Antwerpen
 De vzw Museum van de Geschiedenis van de Gezondheidszorg spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te maken, maar kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor fouten of onvolkomenheden in de elektronische publicatie ervan en van andere informatiediensten. Eventuele wijzigingen kunnen door de vzw Museum van de Geschiedenis van de Gezondheidszorg te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Mogelijke links naar andere websites zijn louter informatief. De vzw Museum van de Geschiedenis van de Gezondheidszorg is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt. De teksten, paginavorming, illustraties en ander materiaal op de website www.museumgeneeskunde.be worden beschermd door de wet op de intellectuele eigendomsrechten.Niets van de website www.museumgeneeskunde.be mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de vzw Museum van de Geschiedenis van de Gezondheidszorg
Het gebruik van deze website impliceert dat u akkoord gaat met deze disclaimer.